Dom Pomocy Społecznej Caritas
Archidiecezji Krakowskiej

„[…] pomoc ludziom w podeszłym wieku

winna zmierzać do tego,

by uświadomić wszystkim ludziom,

iż najpełniejszą miarą humanizmu

jest okazywanie szacunku ludziom starszym”

J. Koral

Usługi opiekuńcze

W Naszym Domu znajduje się oddział NZOZ, który na zlecenie Domu zapewnia opiekę pielęgniarską. Podopieczni są także otoczeni opieką lekarza rodzinnego, psychiatry i psychologa, w razie potrzeby mają również zapewniony dostęp do innych lekarzy specjalistów.Czytaj więcej »

Usługi wspomagające

Dom Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców proponuje różne formy aktywności. Mają one na celu przede wszystkim poprawienie poziomu funkcjo-nowania mieszkańców w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej.Czytaj więcej »

Zakwaterowanie

Nasz Dom mieści się aktualnie w jednym budynku. Dzięki podjazdom i windzie, obiekt jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób o obniżonej sprawności fizycznej

Dom dysponuje pokojami dwuosobowymi przy których znajdują się łazienki. Każde z pomieszczeń wyposażone jest w system wczesnego wykrywania pożaru oraz elektroniczny przywoływacz, którego można użyć w wypadku pogorszenia się samopoczucia lub potrzeby nagłej pomocy.

Usługi bytowe

Nasz Dom mieści się aktualnie w jednym budynku. Dzięki podjazdom i windzie, obiekt jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób o obniżonej sprawności fizycznej.Czytaj więcej »

Informacje o DPS w Biskupicach

Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 75 osób. Dysponuje 60 miejscami dla osób w podeszłym wieku i 15 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na podstawie zawartej umowy.
Działalność instytucji reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. z późniejszymi zmianami.

DPS Biskupice zgodnie z ustawą świadczy usługi bytowe, opiekuńcze wspomagające oraz edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formachwynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach od
MARCA 2022 r. wynosi  4 541,30 zł miesięcznie i jest każdego roku
weryfikowany.

Aktualnie dysponujemy miejscami wolnymi!

Historia

Historia Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach sięga już ponad 20 lat. Dom wybudowany został z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Prałata Tadeusza Dąbrowskiego, który przez lata pełnił funkcję Dyrektora tej placówki. Obiekt usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła pod wezwaniem św. Marcina, swoją działalność rozpoczął w grudniu 1994 r. a od 1995 r. datuje się jego oficjalne funkcjonowanie.

Dom początkowo mieścił się w jednym budynku, na przestrzeni lat był rozbudowywany i zmieniał standardy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W maju 2016 r. Działalność Domu Pomocy Społecznej, który do tej pory był z
przeznaczeniem dla osób w podeszłym wieku poszerzono o profil dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Podstawowym zadaniem DPS w Biskupicach, jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki, oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i społecznych, w atmosferze serdeczności, troski, z poszanowaniem prawa i godności osobistej, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego.

Mieszkańcy tworzą wspólnotę, w której obowiązuje wzajemny szacunek i troska o wspólne sprawy. Każdy mieszkaniec ma prawo do zachowania swojej intymności oraz własnego stylu życia, nie naruszając praw innych mieszkańców.

– Słuchamy i adoptujemy się do potrzeb

– Świadczyny usługi na wysokim poziomie

– Oferujemy pełną opiekę w naszym domu

 

Usługi opiekuńcze

W Naszym Domu znajduje się oddział NZOZ, który na zlecenie Domu zapewnia opiekę pielęgniarską. Podopieczni są także otoczeni opieką lekarza rodzinnego, psychiatry i psychologa, w razie potrzeby mają również zapewniony dostęp do innych lekarzy specjalistów.

Za realizację usług opiekuńczych odpowiedzialni są także opiekunowie, którzy są do całodobowej dyspozycji mieszkańców. Udzielają pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pomagają w utrzymaniu higieny osobistej oraz udzielają niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Usługi wspomagające

Dom Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców proponuje różne formy aktywności. Mają one na celu przede wszystkim poprawienie poziomu funkcjonowania mieszkańców w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej.

W aktywizowaniu mieszkańców dużą rolę odgrywa terapia zajęciowa. W ramach terapii zajęciowej organizowanej w naszym Domu stosuje się metody i techniki pracy z zakresu ergoterapii, arteterapii oraz socjoterapii a w ich doborze uwzględnia się indywidualne potrzeby, możliwości i zainteresowania podopiecznych. Zajęcia terapeutyczne w Domu Pomocy Społecznej prowadzone są w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych w pracowni terapii zajęciowej. Osoby które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych w pracowni objęte są terapią przyłóżkową.

Dom dysponuje gabinetem rehabilitacyjnym gdzie mieszkańcy pod okiem rehabilitanta mogą korzystać z zabiegów z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii. W ramach rehabilitacji prowadzone są także indywidualne ćwiczenia przyłóżkowe w pokojach mieszkańców.

Dom posiada własne miejsce kultu religijnego, w którym odprawiane są Msze Święte, podopieczni mają więc możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych, mają zapewniony również kontakt z kapłanem.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców na terenie Domu organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjazdy na spotkania modlitewne oraz do zaprzyjaźnionych placówek.

Usługi bytowe

Nasz Dom mieści się aktualnie w jednym budynku. Dzięki podjazdom i windzie, obiekt jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób o obniżonej sprawności fizycznej

Dom dysponuje pokojami dwuosobowymi przy których znajdują się łazienki. Każde z pomieszczeń wyposażone jest w system wczesnego wykrywania pożaru oraz elektroniczny przywoływacz, którego można użyć w wypadku pogorszenia się samopoczucia lub potrzeby nagłej pomocy. O porządek w pokojach pomagają dbać panie pokojowe.

Dom posiada swoją kuchnię, posiłki w naszym Domu przygotowywane przez zespół kucharek, są nie tylko smaczne ale i urozmaicone. Uwzględniane są diety zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Dom dysponuje również dużą jadalnią z pięknym tarasem widokowym, która jest w stanie pomieścić jednorazowo wszystkich mieszkańców domu.

W Domu funkcjonuje również pralnia, z której usług podopieczni mogą korzystać od poniedziałku do piątku.

Galeria


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/klient.dhosting.pl/sitodrukdan/dps.biskupice.info.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 172

Warunki przyjęcia

Prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu ani której nie można zapewnić opieki w miejscu dotychczasowego zamieszkania.

Osoba ubiegająca sie o skierowanie do domu pomocy składa pisemny wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może złożyć inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej do wniosku powinna załączyć m.in. decyzje ustalające odpowiednio zasiłki, wysokość renty lub emerytury, oświadczenie o wysokości swoich dochodów, małżonków, zstępnych przed wstępnymi i innych mających wpływ na ustalenie opłaty za pobyt w domu.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowanie do domu pomocy społecznej i ustaleniu opłaty za pobyt w domu, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce na podstawie przedłożonej dokumentacji przez ośrodek pomocy społecznej.

Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach od Marca 2021r. wynosi 4 225,29 zł miesięcznie i jest każdego roku weryfikowany.

Opłatę za pobyt w domu ponosi mieszkaniec domu w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu, małżonek, zstępni przed wstępnymi w przypadku, gdy dochód osoby ubiegającej się nie pokrywa miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, gmina z której osoba została skierowana do domu, gdy dochody mieszkańca domu, jego małżonka, zstępnych przed wstępnymi nie pokrywa miesięcznego kosztu utrzymania w domu.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracownika socjalnego naszego Domu pod numerem telefonu: 12 250 76 77 wew. 219

Lokalizacja

Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach

Biskupice 5
32-020 Wieliczka

Tel. 12 250 76 77

Email: dps.biskupice@wp.pl


Kadry i administracja            wew. 210
Pracownicy socjalni                wew. 219
Terapia zajęciowa                   wew. 225
Pokój opiekunów                     wew. 214
Dyżurka pielęgniarska :  12  250 70 59

Zapytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub wysłać wiadomość poprzez poniższy formularz

12 250 76 77

    Twoje imię (wymagane)

    Twój E-mail (wymagany)

    Temat

    Wiadomość